Колыбельные > Колыбельные народов мира

На данной странице вы найдете Бурятскую колыбельную, вам обязательно пригодится эта информация для общего развития вашего ребенка.

Бурятская колыбельная

Нойр

үг. Басаа Валерын
хүг. Владилен Пантаевай

Зай, болоо, болоо даа,
Заахан хүбүүм унта даа,
Залинта аадар болихол даа,
Задарюун үдэр ерэхэл даа.

Аа – аа -аа, абашни хаана гээшэб даа,
Ээ – ээ – ээ, эжыш шамдаа дуратайл даа.

Дахин үглөө болохол даа,
Дунгис хаһа бусахал даа,
Шаргал хүхэ һолонгошье
Шамайем угтахал урда(һаа)шни.

Холшор зүрхэм дууранхай,
Хүбүүхэн жаахан унтанхай.
Хүрьһэтэ дэлхэй залиранхай,
Хүбүүнэй нойры һахинхай.

Понравилось? Расскажи об этой странице друзьям!

Сайт развития ребенка Умные дети

На сайте развития ребенка вы найдете полезную информацию о обучение детей, о развивающих игр для детей, о раннем развитии ребенка, интересные статьи, а также полезные материалы для обучения. Все это на портале развития ребенка Умные дети.

Бурятская колыбельная